Programma NL

‘450 jier Fraachlearen yn Fryslân’

Zaterdagmiddag 12 oktober wordt in de Martinikerk te Franeker de nieuwe Friese vertaling van de catechismus feestelijk gepresenteerd. Twee vooraanstaande theologen, prof. dr. Henk van den Belt (RUG Groningen) en prof. dr. Cees van der Kooi (VU Amsterdam) zullen lezingen verzorgen over het thema van de dag:  “450 jier Fraachlearen yn Fryslân”. Een muzikale bijdrage wordt o.a. geleverd door Grytsje Kingma. Ook is er een stadwandeling gepland door de oude universiteitsstad onder begeleiding van ds. J.C. Dondorp 

De vertaling van de Heidelberger is gemaakt door het deputaatschap Fryske Earstjinsten van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt.  In 2005 begonnen als werkgroep, verkreeg men in 2010 een officiële status van de Friese synodevergadering waar de classes Buitenpost, Drachten en Leeuwarden samenkomen. Het uitgangspunt van de werkgroep was het faciliteren en bevorderen van de erediensten in de Friese taal. Al snel bleek dat er behoefte was aan de belijdenissen en de gebruiksformulieren. Inmiddels zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, het doopformulier en het Groot Kerkgebed in het Fries vertaald en vrijgegeven  voor gebruik in de kerken. Een Friese vertaling van de Dordtse Leerregels staat in de steigers.

Het Deputaatschap is met de vertaling van de catechismus niet over een nacht ijs gegaan. Na het eigen voorwerk ging er het kritische oog overheen van prof. dr. Jochem Douma (TU Kampen, emeritus-hoogleraar ethiek), prof. dr. Rolf Bremmer (Leiden Universiteit, bijzonder hoogleraar Oudfries), dr. Hans Burger (Franeker, TU Kampen), ds. Gerard Geerds (Ommen) en drs. J. Geersing, oud-burgemeester van Ferwerderadiel.

Bij de vertaling van de catechismus is uitgegaan van de tekst van het Gereformeerd Kerkboek zoals dat in de vrijgemaakte kerken in gebruik is. Toch hoopt men ook andere kerken in Friesland met deze vertaling te kunnen dienen.

Niet alleen op het gebied van de belangrijke theologische geschriften van het kerkverband gebeurt er veel. Het GKV-deputaatschap ontwikkelde een eigen website www.fryske-earetsjinsten.nl. Daarop zijn niet alleen de beide belijdenissen en het Groot kerkgebed te vinden,maar ook een groot aantal vertaalde liederen, Fryske Lieten, onder meer uit het Gereformeerd Kerkboek en uit de Evangelische Liedbundel.  Aan een Friese vertaling van het Nieuwe Liedboek wordt inmiddels in breed verband gewerkt. Kerken kunnen van die website alle Friese vertalingen downloaden.

Op zondagmiddag, de dertiende oktober is er in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) een Friestalige Eredienst waarin zal voorgaan ds. David de Jong. De dienst begint om 17.00 en staat in het teken van de nieuwe Friese vertaling van de catechismus.

Meld u hier aan of bel met  ds. J. Poutsma – 030-2288123 of  dhr. S. Alkema – 0518 – 411378