Friese Diensten

‘e namme fan de Heit en fan de Soan en fan de Hillige Geast’.

In het kerkje van Lytsewierrum werd voor het eerst de heilige doop bediend in het Fries, door dr. G.A. Wumkes.

Friese diensten: is dat nou wel nodig? Jazeker! Wij zijn ervan overtuigd dat het woord van Vader het beste tot je komt in je moederstaal, de taal van thuis. De Geest spreekt alle talen: het Nederlands, maar ook het Fries!
Sinds de reformatie is het latijn in de erediensten vervangen door de volkstalen. De taal van zondag werd de taal van doordeweeks. Het is dus in lijn met de gereformeerde traditie om ook friese diensten te beleggen om het evangelie ook in de Friese volkstaal te verkondigen.


Friese Diensten

Op deze website vindt u allerhande materiaal voor gebruik in de erediensten, maar ook voor thuis.
Wilt u graag eens een Friese dienst bezoeken, dan vindt u hieronder een schema voor 2020 en 2021.

Meer diensten en nadere informatie vindt u via Tsjerketsjinsten.

15 november 2020    09.30    Drogeham    Dick Welfing
14 februari 2021    14.00    Drogeham    Jelle Nutma
25 april 2021    09.30    Blija-Holwerd    Douwe J. Steensma
9 mei 2021    09.30    Sneek (CGKV)    G. Huisman
5 september 2021    09.30    Frieschepalen    Jelle Nutma
   14.00    Frieschepalen    Jelle Nutma

Dominee Jan Poutsma overleden

Onlangs, op 22 juli, is Jan Poutsma overleden. Wij, Deputaten Fryske Eartsjinsten, zijn erg geschrokken van dat bericht. Vanwege de coroncrisis hadden we elkaar al een tijd niet ontmoet. Het zal tegen het eind van vorig jaar geweest zijn dat we elkaar voor het laatst gezien hebben. Toen was Jan nog zo gezond als een vis, voorzover wij wisten. En nu is hij al gestorven. Wij kunnen er niet bij.

In Memoriam Jan Poutsma (Ds. David de Jong)