Fryske tsjerketsjinsten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

Tsjerketsjinsten

Tsjerketjinsten yn 2020

As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn 'e frijmakke grifformearde tsjerken:

Liturgy foarbyld

Maart

Fryske Peallen, 8 maart, 09.30
Adres: 't Paed 1
Foargonger: dû. Marten Tel

Frjentsjer, 8 maart, 16.30
Adres: Voorstraat 71
Foargonger: dû. Marten Tel

Maaie

CGK Broeksterwâld, 8 maart, 09.30
Adres: Foarwei 19 Damwâld
Foargonger: dû. David de Jong

Oktober

Dokkum/Driezum, 4 oktober, 09.30
Adres:  Tsjerkeloane 12 Wâlterswâld
Foargonger: dû. Douwe J. Steensma

Harns, 18 oktober, 10.00
Adres: Noorderkade 2
Foargonger: dû. Jan Poutsma

Tsjerketjinsten yn 'e eigen gemeente?

Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK