Fryske tsjerketsjinsten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -


As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn 'e frijmakke grifformearde tsjerken:


Driezum c.a., 7 jannewaris 2018, 13.30 oere

Adres: Tsjerkeloane 12, Wâlterwâld

Foargonger: dû. David de Jong


Blije - Holwerd, 4 maart, 9.30 oere

Adres: Hoofdstraat 21, Blije

Foargonger: dû. Jan J. Poutsma


Fryske Peallen, 4 maart, 9.30 oere

Adres: 't Paed 1

Foargonger: dû. Marten Tel


Frjentsjer, 4 maart, 16.30 oere

Adres: Voorstraat 71

Foargonger dû. Marten Tel


Surhústerfean, 13 maaie, 9.30 oere

Adres: De Dellen 48

Foargonger: dû. Jan J. Poutsma


Noardburgum, 17 juny, 9.30 oere

Adres: Rijksstraatweg 23

Foargoner: dû. Jan J. Poutsma


Bûtenpost, 23 septimber, 9.30

Adres: De Achtkant 48

Foargonger: dû. Jan J. Poutsma


Droegeham, 23 desimber, 9.30 oere

Adres: De Buorren 63

Foargonger: dû. David de Jong


Fryske Peallen, 23 desimber, 14.00 oere

Adres: 't Paed 1

Foargonger: dû. David de Jong


Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK