Fryske tsjerketsjinsten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

Tsjerketjinsten yn 2018

As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn 'e frijmakke grifformearde tsjerken:

Jannewaris

Driezum c.a., 7 jannewaris 2018, 13.30 oere
Adres: Tsjerkeloane 12, Wâlterwâld
Foargonger: dû. David de Jong

Febrewaris

Harns, 4 febrewaris, 10.00 oere
Adres: Noorderkade 2
Foargonger: dû. David de Jong

MaartLiturgy foarbyld

Blije - Holwerd, 4 maart, 9.30 oere
Adres: Hoofdstraat 21, Blije
Foargonger: dû. Jan J. Poutsma

Fryske Peallen, 4 maart, 9.30 oere
Adres: 't Paed 1
Foargonger: dû. Marten Tel

Frjentsjer, 4 maart, 16.30 oere
Adres: Voorstraat 71
Foargonger dû. Marten Tel

Maaie

Surhústerfean, 13 maaie, 9.30 oere
Adres: De Dellen 48
Foargonger: dû. Jan J. Poutsma

Juny

Noardburgum, 17 juny, 9.30 oere
Adres: Rijksstraatweg 23
Foargoner: dû. Jan J. Poutsma

Septimber

Bûtenpost, 23 septimber, 9.30
Adres: De Achtkant 48
Foargonger: dû. Jan J. Poutsma

Desimber

Droegeham, 23 desimber, 9.30 oere
Adres: De Buorren 63
Foargonger: dû. David de Jong

Fryske Peallen, 23 desimber, 14.00 oere
Adres: 't Paed 1
Foargonger: dû. David de Jong

Tsjerketjinsten yn 'e eigen gemeente?

Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK