Friese Diensten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

'e namme fan de Heit en fan de Soan en fan de Hillige Geast'.

In het kerkje van Lytsewierrum werd voor het eerst de heilige doop bediend in het Fries, door dr. G.A. Wumkes.

 

Friese Diensten

Friese diensten: is dat nou wel nodig? Jazeker! Wij zijn ervan overtuigd dat het woord van Vader het beste tot je komt in je moederstaal, de taal van thuis. De Geest spreekt alle talen: het Nederlands, maar ook het Fries!
Sinds de reformatie is het latijn in de erediensten vervangen door de volkstalen. De taal van zondag werd de taal van doordeweeks. Het is dus in lijn met de gereformeerde traditie om ook friese diensten te beleggen om het evangelie ook in de Friese volkstaal te verkondigen.

Op deze website vindt u allerhande materiaal voor gebruik in de erediensten, maar ook voor thuis.
Wilt u graag eens een Friese dienst bezoeken, dan vindt u hieronder een schema voor 2018 en 2019.

Meer diensten en nadere informatie vindt u via Tsjerketsjinsten.

Datum   Tijd   Gemeente   Dominee
6 januari 2019    13.45    Driesum    David de Jong
3 februari 2019    14.00    Frieschepalen    Jan Poutsma
21 juli 2019    9.30    Frieschepalen    Marten Tel
21 juli 2019    14.00    Ureterp    Marten Tel
22 september 2019    09.15    Driesum    Jan Poutsma
13 oktober 2019    10.30    Drachten    David de Jong

Verder in 2019...
Sinds 2015 is er een friese versie van het nieuwe Liedboek beschikbaar die veelvuldig gebruikt wordt. Deze liedbundel bevat vooral veel vertaalde liederen en nauwelijks liederen die oorspronkelijk friestalig zijn. In het voorjaar komt er daarom een nieuwe bundel uit met 168 liederen, samengesteld door Krúspunt en Deputaten Fryske Earetsjinsten. 

De presentatie van de nieuwe bundel vindt plaats op 29 maart in de Fonteinkerk in Drachten

Meer informatie vindt u op de nijs-pagina van deze website.

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK