DFE: Deputaatschap Friese Erediensten

- Fryske earetsjinsten - - DFE - - Tsjerketsjinsten - - Preken - - Belidenisskriften - - Liturgy - - Lieten - - Nijs - - Ferwizings - - Kontakt -

DFE: Deputaten Fryske Earetsjinsten

Doel:

Deputaten Friese Erediensten (DFE) hebben tot taak om alle onderdelen van de gereformeerde erediensten ook in het Fries toegankelijk te maken.

Taken:

  1. Aanspreekpunt voor de GKV met betrekking tot de PS Fryslân en daarbuiten:
    • vanuit het deputaatschap: het stimuleren van de kerken om het Fries in de eredienst te gebruiken;
    • vanuit de kerken: advies inwinnen bij de DFE voor het gebruik van het Fries in de eredienst;
  2. Ter beschikking stellen van kerkelijke documenten zoals belijdenisgeschriften, liturgische formulieren en gebeden;
  3. Ontwikkelen van materiaal in het Fries voor gebruik in de eredienst (bijv. prekenbundels);
  4. Samenwerken met andere kerkgenootschappen in interkerkelijk verband: Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).

Meer nederlandstalige informatie is beschikbaar via www.gkv.nl/friese-erediensten/

Leden van de Deputaten Friese Erediensten:

David de JongGjelt VisserMient HolwerdaSytze Alkema

David de Jong Gjelt Visser Mient Holwerda Sytze Alkema
Voorzitter PR Secretaris Penningmeester

Geart BrúnsmaJan PoutsmaJan Willem Uringa

Geart Brúnsma Jan Poutsma Jan Willem UringaCookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK